Business Development : Navigatie, Optimalisatie, Maximalisatie

De aangesloten consultants van businessdevelopment.be zijn zelf doorgewinterde ondernemers.
Ondernemen start vaak met een idee.
Om dit idee tot succes te brengen is meer nodig dan een droom.
Het gaat erom deze droom waar te maken.

Of het nu gaat om een start-up waarin we mee stappen
of een nieuw project dat een bestaande onderneming wil lanceren,
of zelfs een herstructurering van een bedrijf,
business development begint bij navigatie.3 turbines die business development stuwen: navigatie, optimalisatie en maximalisatie


Navigatie

Navigatie is een eerste belangrijke turbine die de zakelijke ontwikkeling van een project aandrijft.Navigatie: redenen waarom, visie, doelstellingen

Navigatie is het in beeld brengen van de redenen, de visie en het programma met doelen;
om dan de koers, de strategie te bepalen om deze doelen te bereiken, deze doelstellingen te realiseren.
Een tweede belangrijke turbine is optimalisatie.

Optimalisatie

Optimalisatie van alle tactieken, alle processen en alle middelen en hun bronnen, zijn eveneens bijzonder belangrijk voor het realiseren van de doelstellingen.
Optimalisatie van tactieken, processen en middelen
Optimalisatie is een continu proces.
Het is net zoals KAIZEN en 5S.
Het is een steeds opnieuw in vraag stellen en een steeds opnieuw zoeken naar verbetering.
Dr. Joseph Moses Juran is de grondlegger van Six Sigma, Dr. J.Edward Deming is dan weer gekend door de PDCA cyclus, het wiel van continue verbetering. (Plan, Do, Check, Adjust);
Philip B. Crosby is dan weer gekend van ZERO DEFECT wat perfect past in TQM (Total Quality Management).
Allen hebben ze gemeen dat ze al lang geleden aangetoond hebben waarom optimalisatie vitaal is.

Maximalisatie

Maximalisatie is de derde belangrijke turbine. Het is niet omdat je optimaliseert dat je maximaliseert.
Een Porche 918 kan bijvoorbeeld optimaal rijden aan een snelheid van 82 km per uur op lange afstand. Optimaal is in dit geval: met het minste verbruik van brandstof.
Echter, daarmee win je de race niet en haal je er zeker niet de maximale snelheid mee noch beleef je het maximale genot.


Maximalisatie: voor de klant, van de medewerkers, van de cijfers
Maximalisatie betekent het constant streven naar een verhoging van de toegevoegde waarde die gerealiseerd wordt voor de klanten, het verhogen van de menselijke waarde van en in het bedrijf en het verbeteren van de cijfers.