Samen bereiken we méér!

We leven in een wereld van extreme onzekerheid. 

Niemand weet welke veranderingen zullen plaatsvinden, waar ze vandaan zullen komen en welke impact ze zullen hebben op jouw zaak, jouw sociaal leven en jezelf. Veranderingen gebeuren met bijzonder grote snelheid. Verandering is niet nieuw, alleen gebeurt het tegenwoordig veel sneller dan ooit voorheen.http://youtu.be/-5EeFNeQiW4

Dit is gelukkig goed nieuws voor jou.

Snelle verandering en onzekerheid bieden de grootste opportuniteiten voor succes.

We leven in een nieuwe wereld boordevol opportuniteiten.
De grootste zekerheid in onzekere tijden is dat er nieuwe opportuniteiten en mogelijkheden ontstaan.
Met businessdevelopment.be helpen we je om deze opportuniteiten en mogelijkheden te ontdekken.
Met businessdevelopment.be ontwikkelen we mee een betere toekomst.
Klik op de tab's boven om meer te ontdekken over Business Development Consultancy & - Projecten.
Turbulente periodes zoals crisissen zijn vaak periodes van innovatie en geven de aanzet tot verbetering.Business Development ... met jou ... voor jou.

Ethymologie: 
[business] : groep mensen die goederen produceren of verhandelen, diensten verlenen of verhandelen om geld te verdienen.
Synoniemen: onderneming, zaak, bedrijf, firma
[development] : je talenten en bronnen ontwikkelen en helemaal gebruiken
Synoniemen: ontwikkeling, groei, ontplooing, uitzetten

Business development is juist dat: samenwerken om jouw zaak, je project, te ontwikkelen en het succesvol te realiseren. Samenwerken voor groei: meer omzet en meer winst met een succesvolle lange termijn strategie.

Business Development Consultancy & Projecten

Waar jij ook heen wil met je onderneming, wij kunnen jou helpen om er sneller, met minder inspanning en meer winst te geraken. Onze bekwaamheid om problemen op te lossen en de opportuniteiten te maximaliseren is de fundering voor elk project dat we ondernemen.

Business Development Academy

Met de Business Development Academy verenigen we graag mensen die méér willen om kennis te delen, om samen tot nieuwe inzichten te komen, om opportuniteiten te ontdekken en zo te groeien. 
Want samen worden we er allemaal beter van wanneer de motor van onze economie weer op volle toeren soepel draait.

Business Development App's + Tools

Er zijn heel wat nuttige en bijzonder interessante app's en tools om je te helpen bij het ontwikkelen van je zaak. Afhankelijk van je onderneming en je middelen, kunnen deze instrumenten je helpen om je strategische doelstellingen veel sneller en gemakkelijker te bereiken. Ontdek ze door op de tab bovenaan te klikken. 

Google+

Business Development : Navigatie, Optimalisatie, Maximalisatie

De aangesloten consultants van businessdevelopment.be zijn zelf doorgewinterde ondernemers.
Ondernemen start vaak met een idee.
Om dit idee tot succes te brengen is meer nodig dan een droom.
Het gaat erom deze droom waar te maken.

Of het nu gaat om een start-up waarin we mee stappen
of een nieuw project dat een bestaande onderneming wil lanceren,
of zelfs een herstructurering van een bedrijf,
business development begint bij navigatie.3 turbines die business development stuwen: navigatie, optimalisatie en maximalisatie


Navigatie

Navigatie is een eerste belangrijke turbine die de zakelijke ontwikkeling van een project aandrijft.Navigatie: redenen waarom, visie, doelstellingen

Navigatie is het in beeld brengen van de redenen, de visie en het programma met doelen;
om dan de koers, de strategie te bepalen om deze doelen te bereiken, deze doelstellingen te realiseren.
Een tweede belangrijke turbine is optimalisatie.

Optimalisatie

Optimalisatie van alle tactieken, alle processen en alle middelen en hun bronnen, zijn eveneens bijzonder belangrijk voor het realiseren van de doelstellingen.
Optimalisatie van tactieken, processen en middelen
Optimalisatie is een continu proces.
Het is net zoals KAIZEN en 5S.
Het is een steeds opnieuw in vraag stellen en een steeds opnieuw zoeken naar verbetering.
Dr. Joseph Moses Juran is de grondlegger van Six Sigma, Dr. J.Edward Deming is dan weer gekend door de PDCA cyclus, het wiel van continue verbetering. (Plan, Do, Check, Adjust);
Philip B. Crosby is dan weer gekend van ZERO DEFECT wat perfect past in TQM (Total Quality Management).
Allen hebben ze gemeen dat ze al lang geleden aangetoond hebben waarom optimalisatie vitaal is.

Maximalisatie

Maximalisatie is de derde belangrijke turbine. Het is niet omdat je optimaliseert dat je maximaliseert.
Een Porche 918 kan bijvoorbeeld optimaal rijden aan een snelheid van 82 km per uur op lange afstand. Optimaal is in dit geval: met het minste verbruik van brandstof.
Echter, daarmee win je de race niet en haal je er zeker niet de maximale snelheid mee noch beleef je het maximale genot.


Maximalisatie: voor de klant, van de medewerkers, van de cijfers
Maximalisatie betekent het constant streven naar een verhoging van de toegevoegde waarde die gerealiseerd wordt voor de klanten, het verhogen van de menselijke waarde van en in het bedrijf en het verbeteren van de cijfers.